- چهارشنبه, 25 تیر 1399
1-این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید. 2-شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است . ۳-خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است. ۴-در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید.... چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست. ۵-امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است.

عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین (مطالعة موردی زنان استان مازندران) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

چکیده

کارآفرینی فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم، رشد و توسعه ملی و حتی جهانی ایفا می کند. اهمیت بحث کارآفرینی به حدی است که اقتصاددانان، کارآفرینان را موتور رشد و توسعه اقتصادی جامعه می دانند. ارتقای فعالیت های کارآفرینانة زنان، محرکی مؤثر برای رشد و توسعه اقتصاد و بهبود کیفیت زندگی آنها محسوب می شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین استان مازندران بود. بدین منظور پرسش نامه هایی تهیه گردید و در بین 100 زن کارآفرین استان مازندران(شهرهای رامسر،تنکابن،نوشهر و چالوس) توزیع شد که از این بین 80 پرسشنامه دریافت گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و نرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید که spss افزار اکثر زنان در سن 39 سالگی و حتی بالاتر وارد فعالیت های کارآفرینی می شوند و تعداد زیادی از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. تحصیلات برای آنها این امکان را فراهم خواهد کرد تا بتوانند هوشمندانه در مورد منافع خود تصمیم بگیرند و آگاهانه و بطور مستقل برای پیشرفت فعالیت های کارآفرینانه خود گام بردارند همچنین مشخص شد زنانی که تجربه کاری بیشتری دارند بهتر می توانند کار خود را مدیریت کرده، با مشکلاتی که در زمینه کاری خود با آن روبرو می شوند برخورد کنند و این موضوع در پیشرفت و موفقیت آنها در زمینه کاری تأثیرگذار است. دلیلی که اکثر آنها برای شروع کسب و کارشان ارائه دادند، عوامل اجتماعی بود. با توجه به اینکه زنان برای رونق دادن کسب و کار خود نیاز به کمک های مالی دارند، در نتیجه برای رفع این مشکل نیازمند دریافت وام از بانک ها هستند اما با توجه به اینکه هنوز در جامعه اعتماد زیادی به قابلیت های آنها وجود ندارد، در نتیجه آنها با مشکلات دریافت وام مواجه می شوند، آنها نیازمند تشویق و حمایت خانواده هایشان، محافل اجتماعی و از همه مهمتر دولت هستند و دولت نیز باید مقدمات تأمین حمایتهای مالی برای زنان کارآفرین را فراهم نماید.

دانلود کامل مقاله
http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1035855.pdf
 

دانلود فرم ثبت نام مجمع

شماره ثبت : 20986

دانلود فرم ثبت نام

آمار بازدیدکنندگان

952امروزmod_vvisit_counter
2243دیروزmod_vvisit_counter
6166این هفتهmod_vvisit_counter
13510هفته گذشتهmod_vvisit_counter
27565این ماهmod_vvisit_counter
56536ماه گذشتهmod_vvisit_counter
3159585کل بازدیدهاmod_vvisit_counter