- پنجشنبه, 08 اسفند 1398
1-این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید. 2-شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است . ۳-خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است. ۴-در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید.... چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست. ۵-امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است.

جوانی قادیکلایی؛ کارگران سرمایه مهم اجتماعی جامعه ما محسوب می شوند مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

رئیس مجمع عالی نخبگان استان مازندران گفت: کارگران سرمایه مهم اجتماعی جامعه ما محسوب می شوند و همچنان باید به عنوان یکی از بخش های مهم اجتماعی در جذب و حمایت از سرمایه های اقتصادی و اجتماعی نقش پذیر باشند.

دکتر یوسفعلی جوانی در گفت و گو با استناد بیان داشت: شرایط کنونی اقتصادی و مالی کشور مشکلاتی هستند که مشغولیات ذهنی زیادی را برای کارگران و خانواده‌هایشان ایجاد کرده است، بین کارگران و خانواده‌هایشان افراد نخبه هستند و باید شرایط آرامش محیطی، امنیت شغلی و موضوعات مرتبط دیگر در این راستا را داشته باشند. آنها می‌بایستی دستمزد شایسته‌ای دریافت کنند تا بتوانند خدمات مناسبی را به کشور و نظام ارائه دهند.

رئیس مجمع عالی نخبگان استان مازندران افزود: دولت با توسعه حمایت‌های مختلف ، از شرایط کارگران مراقبت نمایند و حمایت از این قشر مظلوم باید انجام شود.

وی گفت: ما می‌بایستی به شرایط کارگران و مشکلات آنها توجه داشته باشیم آنچه که دشواری‌های زیادی را برای آنها اکنون رقم می‌زند مساله قیمت‌ها است درحالیکه قیمت‌ها مثل برق بالا می‌روند اما دستمزدها رشد لاک‌پشتی دارند.