جوانی قادیکلایی؛ کارگران سرمایه مهم اجتماعی جامعه ما محسوب می شوند چاپ

 

رئیس مجمع عالی نخبگان استان مازندران گفت: کارگران سرمایه مهم اجتماعی جامعه ما محسوب می شوند و همچنان باید به عنوان یکی از بخش های مهم اجتماعی در جذب و حمایت از سرمایه های اقتصادی و اجتماعی نقش پذیر باشند.

دکتر یوسفعلی جوانی در گفت و گو با استناد بیان داشت: شرایط کنونی اقتصادی و مالی کشور مشکلاتی هستند که مشغولیات ذهنی زیادی را برای کارگران و خانواده‌هایشان ایجاد کرده است، بین کارگران و خانواده‌هایشان افراد نخبه هستند و باید شرایط آرامش محیطی، امنیت شغلی و موضوعات مرتبط دیگر در این راستا را داشته باشند. آنها می‌بایستی دستمزد شایسته‌ای دریافت کنند تا بتوانند خدمات مناسبی را به کشور و نظام ارائه دهند.

رئیس مجمع عالی نخبگان استان مازندران افزود: دولت با توسعه حمایت‌های مختلف ، از شرایط کارگران مراقبت نمایند و حمایت از این قشر مظلوم باید انجام شود.

وی گفت: ما می‌بایستی به شرایط کارگران و مشکلات آنها توجه داشته باشیم آنچه که دشواری‌های زیادی را برای آنها اکنون رقم می‌زند مساله قیمت‌ها است درحالیکه قیمت‌ها مثل برق بالا می‌روند اما دستمزدها رشد لاک‌پشتی دارند.